Countryrocková skupina ve stylu CSN & Y, založená v r. 1970 syny zaměstnanců amerických vojenských základen ve Velké Británii. Začínají v londýnských klubech, ale záhy podepisují u firmy Warner Brothers. V lednu 1972 mají asi nejúspěšnější...